Kapitalistlerin zirvesine Hayır! Enternasyonal bir direniş ve sınıf mücadelesi için!

Haydi G20 zirvesine karşı Hamburg’a! – Sen de Enternasyonal Blok’a katıl!
2017’nin Temmuz ayında egemenler Hamburg’da biraraya geliyor. Gelin onların zirvesine enternasyonal ve sınıf mücadeleci bir cevap verelim!
Kavgamız kapitalist sömürüye, zulme, ırkçılığa ve emperyalist savaşa karşıdır!
Bu zirvede dünyanın dört bir yanından kendilerini ‚Başkan‘ diye adlandıran kimseler buluşacak. Onlar birbirleriyle güçlü olmak hakkında rekabetteler. Bu nedenle savaşları yönetiyorlar, aynı zamanda iç savaşları ve açığa çıkan devrimci dinamikleri kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar dünya halklarına büyük acılar, zorunlu göçler, açlık ve sefalet getiriyor.

Emperyalist dünyada eşitsizlik, zengin ve fakirin arasındaki fark gittikçe büyüyor. Bankaların krizin eşiğine geliyor ancak halkların ödediği vergilerle bankalar batmaktan kurtarılıyor. Savaşın yanında iklim değişiklikleri ve kentsel dönüşümler milyonlarca insanı göç etmeye zorluyor.
Egemenlerin bu krizlere karşı çözümleri azalıyor, o yüzden savaşları çoğaltıyorlar. Bütün bunların sebebi kapitalist sistemlerin emperyalist bir döneme geçmeye başlaması. Bu sistem ne kadar açık bir krizin içinde olursa, o kadar çok baskılar çoğalıyor. Gittikçe otoriterleşen neoliberal bir sistem, milliyetçi ideolojililer ve hegemonyalarla ayakta durmaya çalışıyor. Sınırlar kapatılıyor, vahşi bir sınır rejimi getiriliyor. Mültecilerin haklarına karşı ırkçılıkla karşı çıkılıyor ve ırkçı propaganda meşru zemine getiriliyor.
Gittikçe otoriterleşen neoliberal sistem çözemediği sorunları, milliyetçi histeriler ve hegemonya savaşıyla çözmeye çalışıyor. Sınırlar kapatılıyor. Vahşileşen sınır rejimleri mültecilere karşı ırkçı propagandanın da artmasına neden oluyor. G20 devletlerinin temsilcileri buluştuğunda, dünyaya verdikleri zararı düzeltme arzusuyla değil, insanlığa daha ne kadar zarar verebilecekleri hakkında konuşacaklar. Bu zirvede ekonomik rekabet ve emperyalist çekişmeler devam edecek.
Bu zirvede ne karar verilirse verilsin, hangi çözüm sunulursa sunulsun, fatura yoksul ülkelere yazılacak. Egemenlerin global hedeflerinin cefasını işçiler, fakirler, mülteciler, kadınlar çekecek.
Bundan dolayı G20 zirvesine, temsilcilerine ve hedeflerine ‚DUR‘ diyoruz.
Biz ırkçı, seksist Trump’tan hiç bir şey beklemiyoruz. Trump’ın ziyareti bile barikatlar kurmak için yeterli bir sebeptir. Trump dışında Erdoğan’dan Putin’e kadar gelen hiçbir başkan da dünyada egemenlerin çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamayacaklar. Hepsi kapitalist sistemin en başarılı temsilcileridir, kurdukları otoriter hükümetler de bunun göstergesidir.
Biz aptal değiliz! Merkel Alman Hükümetini dünya için iyi bir model olarak anlatıyor. „Demokrasi ve insan hakları“ bir fon müzik edasıyla Almanya’nın silah geliştirmesine ve satmasına öncülük ediyor.
Yalancı burjuva demokratlar hiçbir şekilde bizim için alternatif değildirler. Onlar, ırkçı hareketlere-partilere karşı halkı korumaktan acizler. Milliyetçi hareketlerin gittikçe güçlenmeleri, bizi enternasyonal sınıf mücadeleci bir perspektifle mücadele etmeyi zorunlu kılıyor.
Reformistler kapitalist sistemi yok etmek istemiyorlar. Sistem içinde bir reform yapmak istiyorlar, bunun propagandası da yıllardır sosyal demokratlar, sendika liderleri ve Sol Parti merkezi tarafından yapılıyor. Ama halk tarafından görüldü ki bu sadece bir hayal. Onların serbest geçiş hakkı hikayesi kapitalist sistemin çıkarları kadar. Ancak kapitalistler kendi önlerini dahi göremiyorlar, hasta yatağında yatan kapitalizmi kurtarmak için her türlü eziyeti yapmaya hazırlar.
Elbette bizler reformların ve gelişmelerin yanındayız. Dünyada egemenlerin saldırılarına karşı birleşmemiz gerekiyorsa, kesinlikle birleşerek mücadele etmeliyiz. İşçi sınıfı ve ezilenler kapitalist politikadan umut bekleyemez.
Kürt halkı ve Filistin halkının direnişi bize gösteriyor ki ezilenler yıllarca verdikleri onurlu direnişten vazgeçmiyorlar. Hindistan’da 150 milyon insan greve çıktı ve dünyaya şovenizme karşı sınıf hareketinin var olduğunu gösterdi. Polonya’da yüzbinlerce kadın gerici kürtaj yasağına karşı sokaklara çıktı. Yunanistan’da, İspanya’da, Portekiz’de işçi sınıfı, kendi burjuvasının ve Avrupa’nın saldırılarına karşı cevap arıyor. Fransa’da 2016 baharında yapılan grevler Front National‘e (Fransa’daki ırkçı hareket) karşı bir alternatif oluşturmuştu. Amerika’daki kitlesel hareketler, ırkçılığa ve faşizme karşı eyleme katılanlar sadece Trump’a karşı bir alternatif değil, demokrat partiye karşı bir alternatif oluşturdular.
Bizler de Hamburg’taki yürüyüşe katılırsak, ülkelerinde düzene karşı başkaldıran insanlarla dayanışmış olacağız.
Üniter devlet yapısı, ulus-devletler kapitalist sistem içerisinde mutlak çözüm değillerdir. Burjuvalar için ne geçerliyse aynısı işçi sınıfı ve ezilenler için de geçerlidir. Kürdistan’daki direniş ve Filistin’deki direniş emperyalist ve sömürgecilerin sınırlarıyla çarpışıyor. Kürdistan ve Filistin’de olduğu gibi biz her yerde her halkın özerkliği ve özgürlüğü için, ulusal kurtuluş savaşına enternasyonal bir dayanışma gösteririz. Ancak aynı şekilde oralarda eski sınırları ve mülkiyet ilişkileri yok eden bir hareketin perspektifi bu direnişleri ayakta tutabilir.
Bizim verdiğimiz direniş bütün dünyanın direnişi içinde yer almaktadır. Dayanışma eylemleri bizim için vazgeçilmezdir. Enternasyonal dayanışmamızı kuvvetlendirmek için fikir alış-verişleri yapmamız ve birlikte sıkıca çalışmamız gerekiyor. Bunun için de enternasyonal ittifaklar gerekiyor. G20 zirvesi de bu çalışma içi bize çok iyi bir fırsat veriyor! Gelin g20’ye karşı birlikte yürüyelim. Gelin emperyalistlerin karşısında beraber duralım ve bundan sonra da enternasyonal mücadeleyi birlikte yükseltelim!
Bunun için herkesi Enternasyonal Blok’a çağırıyoruz.
Bize yeni bir anti-kapitalist, bu sisteme karşı mücadele dinamikleri ve sosyalist toplum ar işçi sınıfı ve ezilenlerin Enternasyonali gereklidir. Yeni ve anti-kapitalist, isci sinifin ve ezilenler için bir Enternasyonal lazım.
● Bütün dünyadaki işçiler ve sendikalarla dayanışmaya!
● İç militanlaştırmaya, demokratik hakların kaldırılmasına karşı!
● Kadınların, LGBTİAQ’lerin, gençliğin ezilmesine karşı
● Bütün empereyalist müdahalelere hayır! Bütün ordular ülkelerine derhal geri dönsün!
● Irkçılığa hayır! Açık sınırlara ve eşit vatandaşlık haklarına evet!
● Öz savunma ve özerklik hakkı için, protestoların, sol örgütlerin kriminalize edilmesine karşı!
● İşgal ve sömürgeleştirmeye karşı! Filistin’deki ve Kürdistan’daki ulusal kurtuluş mücadeleleriyle enternasyonal dayanışma!
● Sınıf mücadelesi için enternasyonal bir birlik kuralım! Yeni Bir Enternasyonal için!
Werbeanzeigen

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s